Tytuł
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Zawody Strzeleckie Liga 3G Front Wschodni, Chełm, 17.12.2017r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Puchar Niepodległości 2017, Zamość 11.11.2017r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Październikowe Zawody Strzeleckie, Zamość 22.10.2017r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzelectwa Sportowego Puchar Prezesa KSS VIS, Zamość 24.09.2017r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzelectwa Sportowego Puchar Dowódcy 3 bz, Zamość 13.08.2017r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Puchar CSS "Feniks", Zamość 23.07.2017r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Turniej Wszechstronnego Strzelca - II Memoriał ppłk. Andrzeja Głaza, Zamość, 11.06.2017r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Wojewódzkie Zawody w strzelaniu konkurencji kulowych, Karabin i Pistolet 2017r., Zamość 14.05.2017r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzelectwa Sportowego Psp, Pcz, Kdw, Zamość 30.04.2017r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzelectwa Sportowego OTWARCIE SEZONU 2017, Zamość 26.03.2017r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie "Liga 3G Front Wschodni", Chełm, 11.12.2016r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie "Liga 3G Front Wschodni", Chełm, 27.11.2016r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie "Liga 3G Front Wschodni - Puchar Niepodległości", Chełm, 11.11.2016r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie Puchar Niepodległości, Zamość, 11.11.2016r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie Karabin dowolny, Zamość, 30.10.2016r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie "Liga 3G Front Wschodni Puchar CSS Feniks", Chełm, 30.10.2016r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Październikowe Zawody Strzeleckie, Zamość, 16.10.2016r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie Rocznica Napaści na Polskę IX 1939, Zamość, 25.09.2016r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie Pożegnanie lata, Zamość, 04.09.2016r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie Puchar Dowódcy 1bz, Srebrzyszcze, 15.08.2016r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie Puchar Dowódcy 3bz, Zamość, 14.08.2016r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie Puchar CSS Feniks, Zamość, 10.07.2016r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie Memoriał ppłk Andrzeja Głaza, Zamość, 26.06.2016r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie Turniej Wszechstronnego Strzelca, Zamość, 05.06.2016r.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar KSS VIS, Zamość, 22.05.2016r.